Viewing Room

מיכאל קובנר: בושוויק 600

מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Sculpture Garden, 2012-2013
oil on canvas
244x228 cm
Available
Inquire

"כן זו הייתה ניו יורק. כן, הסגנון המוכר, הנון-שלאנטי, המעט נאיבי. כן, זיהיתי אולי משהו מאלכס כץ, ונקודת המבט של אדוארד הופר. אבל ההרגשה הטורדת שיש כאן משהו נוסף לא הרפתה ממני." (י.ה.)

"כן זו הייתה ניו יורק. כן, הסגנון המוכר, הנון-שלאנטי, המעט נאיבי. כן, זיהיתי אולי משהו מאלכס כץ, ונקודת המבט של אדוארד הופר. אבל ההרגשה הטורדת שיש כאן משהו נוסף לא הרפתה ממני." (י.ה.)

"ההבדל הגדול בין מבטנו למבטן של החיות הוא לא במה שבכוחנו לקלוט אלא באופייה של המסננת... קובנר, בסגנונו הפשוט, הלא מתאמץ, מצליח לצייר קרוב מאד למסננת הזאת, שמבחינה, ממשיגה, שמבדילה בין מושא תשומת הלב וכל הרקע "הלא חשוב"." (י.ה.)

"ההבדל הגדול בין מבטנו למבטן של החיות הוא לא במה שבכוחנו לקלוט אלא באופייה של המסננת... קובנר, בסגנונו הפשוט, הלא מתאמץ, מצליח לצייר קרוב מאד למסננת הזאת, שמבחינה, ממשיגה, שמבדילה בין מושא תשומת הלב וכל הרקע "הלא חשוב"." (י.ה.)

מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Community Garden, 2012-2013
oil on canvas
203x224 cm
Available
Inquire
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Inquire

בטקסט קצת נשכח של פרנץ מארק שכותרתו היא "כיצד רואה הסוס את הטבע?", שואל האקספרסיוניסט יוצא הדופן הזה את השאלה המתבקשת, מדוע אנחנו מציירים חיות בטבע שלנו ולא בטבע שלהן? בטבע כפי שאנו רואים וחווים אותו - ולא בטבע כפי שהן רואות וחוות? אולי ניסוח חריף יותר של השאלה נמצא באמירתו של ז'ורז' בטאיי כי החיות בטבע אינן כמו "דג במים" אלא כמו "מים במים", בבחינת אחדותן עם הטבע. כך או כך, הבעיה בעינה עומדת: האדם מחפצן הכול במבטו. מחלק הכול לקטגוריות, נותן שמות לכל הדברים. האדם רואה דרך השפה. הוא מבדיל אובייקט מאובייקט,  אובייקט מרקע. אבל העולם, אינו עובד אצלנו. הוא אדיש לחלוקות ולהמשגות שלנו. הוא מופיע לפנינו בשפע מסחרר וחסר גבולות, מציף את החושים, גודש אותם עד להתפקע. למעשה, כוחו של המבט האנושי על הטבע אינו טמון ביכולתנו לקלוט את נתוניו - אלא בכוחנו לסנן אותם. אנשים שלקחו חומרים פסיכו-אקטיביים חזקים מספרים על פתיחתן של העיניים לקליטת שפע גירויים חושיים שהפיכחון והערות מסתירים.

שעה ארוכה הבטתי בציוריו החדשים של קובנר ודבר מה לא הניח את דעתי. הרגשתי שאני רואה דבר מה אבל אני לא מצליח לומר מה הוא. לתת לו שם. כן זו הייתה ניו יורק. כן, הסגנון המוכר, הנון-שלאנטי, המעט נאיבי. כן, זיהיתי אולי משהו מאלכס כץ, ונקודת המבט של אדוארד הופר. אבל ההרגשה הטורדת שיש כאן משהו נוסף לא הרפתה ממני. הבניינים נראו לי יותר טבעיים מהשמים. המנופים, טבעיים יותר מהעצים. ככה בוודאי רואות היונים את הבניינים האלו: כצוקים ראויים לקינון. ככה רואים הכלבים את הפסל בגינה הציבורית: כתוואי נוף מתאים להטלת שתן לסימון טריטוריה.

ההבדל הגדול בין מבטנו למבטן של החיות הוא לא במה שבכוחנו לקלוט אלא באופייה של המסננת. רואים זאת לפעמים אצל ילדים, שטרם "למדו" לראות כמו מבוגרים, המסוגלים להביט שעה ארוכה בענף עץ כלומי, או רצים לטפס - במעלה המגלשה. קובנר, בסגנונו הפשוט, הלא מתאמץ, מצליח לצייר קרוב מאד למסננת הזאת, שמבחינה, ממשיגה, שמבדילה בין מושא תשומת הלב וכל הרקע "הלא חשוב". מה שנראה כציור של נוף אורבאני הוא רישום של מה שצריך לוותר עליו כדי לקבל נוף אורבאני. וזה מקור כוחו של הציור הקובנרי; זהו דיוקנה של המסננת החושית.

יונתן הירשפלד, אוגוסט 2023

מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Chelsea, 2012-2013
oil on canvas
163x120 cm
Sold
Inquire
מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
NYC Museum, 2012-2013
oil on canvas
152x182 cm
Available
Inquire
מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Angle in the Window, 2012-2013
oil on canvas
182x120 cm
Available
Inquire
מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Two Red Buildings and a Truck, 2012-2013
oil on canvas
153x168 cm
Sold
Inquire
מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Red Wall, 2012-2013
oil on canvas
110x81 cm
Sold
Inquire
מיכאל קובנר: בושוויק 600
מיכאל קובנר: בושוויק 600
Detail
Inquire
מיכאל קובנר: בושוויק 600

Inquire about 

Sculpture Garden, 2012-2013

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Community Garden, 2012-2013

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Chelsea, 2012-2013

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

NYC Museum, 2012-2013

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Angle in the Window, 2012-2013

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Two Red Buildings and a Truck, 2012-2013

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Red Wall, 2012-2013

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Detail

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.