Viewing Room

אביבה אורי: חית פרא במקדש

אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, n.d
mixed media on paper
152x103
Available
Inquire

הנייר מרובע ומוגבל בגודלו. השפה הרישומית\ציורית בסיסית, שבורה, מקוטעת, מוגבלת בגבולות המדיום, החומר, העולם. אבל יש דבר מה בניירות האלו שאין לא מידה. (י.ה.)

הנייר מרובע ומוגבל בגודלו. השפה הרישומית\ציורית בסיסית, שבורה, מקוטעת, מוגבלת בגבולות המדיום, החומר, העולם. אבל יש דבר מה בניירות האלו שאין לא מידה. (י.ה.)

המוזרויות של ציור היום.. היום? כל שעה שחולפת מגבירה את הצעקה, את אי-השקט, המתורגם רק ע"י האמנות, כשאני יושבת בסטודיו, אני יודעת ראשית כל מה אני לא רוצה לעשות, לא אימרפסיה, לא יופי הרמוני, לא שכרון צבעים מרהיב, לא סדר של מחשבה הגיונית ומאורגנת לא לא, אז מה בעצם? (א.א.)

המוזרויות של ציור היום.. היום? כל שעה שחולפת מגבירה את הצעקה, את אי-השקט, המתורגם רק ע"י האמנות, כשאני יושבת בסטודיו, אני יודעת ראשית כל מה אני לא רוצה לעשות, לא אימרפסיה, לא יופי הרמוני, לא שכרון צבעים מרהיב, לא סדר של מחשבה הגיונית ומאורגנת לא לא, אז מה בעצם? (א.א.)

אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, 1977
mixed media on paper
82x69 cm
Available
Inquire
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Inquire

אינני זוכר איפה קראתי פעם משל על חיות פרא שהיו תוקפות מקדש כלשהו וטורפות את הזבחים שהכינו המאמינים לאל שלהם; בסופו של דבר נעשה העניין כה קבוע שהן הוגדרו כחלק מהריטואל. אורי היא בעיני חיות הפרא האלה שהפכו אצלנו לחלק מהריטואל. העובדה שיש במפעל חייה רציפות וקוהרנטיות הופכת את הפראיות שלה לבשר מבשרו של עולם האמנות, ובכל זאת חשוב להיזכר מעת לעת: היא פרא.

הנייר מרובע ומוגבל בגודלו. השפה הרישומית\ציורית בסיסית, שבורה, מקוטעת, מוגבלת בגבולות המדיום, החומר, העולם. אבל יש דבר מה בניירות האלו שאין לא מידה. הם מכילים כאב, צעקה, חרחור חנוק, גמגום, מחול, שירה.

לא פעם יוצאים הקווים מגבולות הנייר וממשיכים לאינסוף. אני מנסה למצוא את המילים לתאר את אותו אינסוף שמביאה אורי לריבוע של הנייר. אני מביט לפעמים בפועלים הסיניים העובדים מול הסטודיו שלי על חפירת מנהרת הרכבת הקלה. יש משהו מעניין בהליכתם, בהפסקה, ברחוב, לבדם, לקנות לחמנייה: הם כאילו נושאים עימם את סין הענקית כולה. במין מעטפת שקופה מסביבם, נמצאים הכפרים המוצפים מים ושדות האורז האין סופיים. האם זה רק מבטי? לא נראה לי, נראה לי שהם נושאים עמם את סין כפי שנשאתי אני אתי את ישראל כשהלכתי ברחובות ניו יורק כשגרתי שם. זוהי איכות מסתורית, אולי זו האיכות אליה כיוון היידגר במושג "היות בעולם", על כל פנים, זהו האינסוף חסר המידה שהחומר מביא אתו למפגש עם האדם, ואנחנו מרגישים בעוצמה יתרה מול הרישומים של אביבה אורי.

אביבה אורי מהלכת עלינו קסם.

יותר משהיא מעניינת כאם הגדולה של הציור הישראלי שבין ילדיה גם רפי לביא וגם אורי לפשיץ, יותר משהיא מעניינת כמיתוס מקומי, רוח הרפאים שרודפת את הבית בו כולנו גרים, אביבה אורי מעניינת כמי שהרישום הייחודי ועז המבע שלה מביא אתו עולם לנייר. והעולם הזה, הוא עולמן של חיות הפרא שפלשו למקדש.


יונתן הירשפלד
, דצמבר 2021

אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, 1981
mixed media on paper
150x100 cm
Available
Inquire
אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, 1982
mixed media on paper
76.5x55 cm
Available
Inquire
אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, 1975
charcoal and panda on paper
52.5x64.5 cm
Available
Inquire
אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, 1977
charcoal amd pastel on paper
70x99 cm
Available
Inquire
אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, 1960's
mixed media on paper
51x54 cm
Available
Inquire
אביבה אורי: חית פרא במקדש
אביבה אורי: חית פרא במקדש
Untitled, 1960's
Detail
Inquire
אביבה אורי: חית פרא במקדש

Inquire about 

Untitled, n.d

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 1977

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 1981

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 1982

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 1975

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 1977

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 1960's

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 1960's

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.