Viewing Room

דגנית ברסט: ג'ולות

דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
Marble CMA, 1995/2022
pigment print on paper
61x50.8 cm
Available
Inquire

דבר אינו נולד עגול וללא רבב חשבתי. אין יופי שלא בא לעולם עם שארית. (י.ה.)

דבר אינו נולד עגול וללא רבב חשבתי. אין יופי שלא בא לעולם עם שארית. (י.ה.)

"לראות עולם בגרגר של חול, ורקיע בפרח שדה, להחזיק אינסוף בכף ידך ונצח בשעה יחידה". (י.ה.)

"לראות עולם בגרגר של חול, ורקיע בפרח שדה, להחזיק אינסוף בכף ידך ונצח בשעה יחידה". (י.ה.)

דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
Detail
Inquire
דגנית ברסט: ג'ולות
Inquire

תהליך הייצור של ג'ולות זכוכית הוא דבר מופלא. יש סרטונים יפים ביוטיוב. ראיתי כמה כאלו לפני שהתיישבתי לכתוב על הדפסי הג'ולות של דגנית ברסט. מה שמשך את תשומת לבי לא היה הסחרור המתמיד של נקניקיית הזכוכית, לא הזריקה המרטיטה של זכוכיות צבעונית לתוך העיסה השקופה, אלא אירוע פרוזאי, פשוט ובלתי נמנע המתרחש עם לידתה של כל גולה: ברית מילה. כלומר כל גולה מטופטפת כנוזל לתוך תבנית כדור ומתקשה עם פיטמה דקה המזדקרת מראשה. את הפטמה קוטמים ומחליקים. דבר אינו נולד עגול וללא רבב חשבתי. אין יופי שלא בא לעולם עם שארית.

לפתע עלה לנגד עיני עמק רחב ידיים מלא כולו עד להתפקע בכל פטמות הג'ולות הקטומות מראשית הזמנים. זוהי נקמת השארית. זהו מחול מברשת השיניים בכוס. שארית הדימוי שפוקסל עד העלמות. זהו משהו משורשי העשייה של ברסט. שכן, האמנות של ברסט תמיד נעה בין האסתטיקה של התבונה וזו של האי צורה. המפה והטריטוריה. הצורה הגיאומטרית וזו הביו-מורפית. נזילת הזכוכית הצבעונית כמטפחת רקדנית מרחפת באוויר המוצק ושלמות המעגל הכדורי.

וזה גם כוחה של דגנית ברסט כאמנית צילום. מבט התקריב על הג'ולות, הגדלתן, העמדתן כנגד רקע נייטרלי, כל זה משחרר אותן מג'וליותן, ומציגן כאסתטיקה טהורה. כפי שאולי, יכול לראותן ילד הרואה ג'ולות לראשונה. (ועל כן אין להתפלא כי ג'ולות משמשות כמטבעות זוטא בכלכלת הילדים המתאמנים בקפיטליזם ילדי: ערך, הרי, גם בכלכלת המבוגרים וגם בכלכלה האסתטית, הוא תמיד על בסיס אי- שימושיות ונדירות. אוויר שחייבים אותו הוא חינם. יהלום שאין מה לעשות בו- הוא יקר.) בשל העובדה שהתקריב והרקע הניטרלי מקשים על תפיסת הנפח של הכדור השקוף, עוסקות העבודות גם בהשטחה, בווידוי המודרניסטי של המצע על שטיחותו. ובהקשר הזה, מתפקדים צילומי הגולות כציורים מופשטים.

דבר נוסף שקורה בצילומים האלו הוא הטשטוש בין מוצק ואוורירי, בין קטן לענק: אחדים מהצילומים מעלים על הדעת תמונות של ערפיליות וגלקסיות בלב החלל. הנה כי כן הולכת ברסט בדרכו של וויליאם בלייק ומלמדת אותנו כיצד "לראות עולם בגרגר של חול, ורקיע בפרח שדה, להחזיק אינסוף בכף ידך ונצח בשעה יחידה".  

יונתן הירשפלד יוני 2022

דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
Marble GS, 1995/2022
pigment print on paper
61x50.8 cm
Available
Inquire
דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
Marble OD, 1995/2022
pigment print on paper
61x50.8 cm
Available
Inquire
דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
marble BWBX, 1995/2022
pigment print on paper
61x50.8 cm
Available
Inquire
דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
Marble RW1T, 1995/2022
pigment print on paper
61x50.8 cm
Available
Inquire
דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
Marbel BC, 1995/2022
pigment print on paper
61x50.8 cm
Available
Inquire
דגנית ברסט: ג'ולות
דגנית ברסט: ג'ולות
Marbel BLS, 1995/2022
pigment print on paper
61x50.8 cm
Available
Inquire
דגנית ברסט: ג'ולות

Inquire about 

Marble CMA, 1995/2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Detail

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Marble GS, 1995/2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Marble OD, 1995/2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

marble BWBX, 1995/2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Marble RW1T, 1995/2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Marbel BC, 1995/2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Marbel BLS, 1995/2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.