Viewing Room

בן הגרי: אני, עיפרון

בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Self Portrait as Sharp Pencil, 2019
Inkjet print
110x73 cm
Available
Inquire

"העיפרון הוא אחד מאותם אובייקטים מדהימים שבכוחם לקשר בין המופשט לקונקרטי. בעיפרון ניתן לרשום מחשבה, לעשות סקיצה של משהו שראית בעיני רוחך ואתה בעצמך עוד לא מבין לחלוטין. עפרון הוא נחש, פגיון, פאלוס, טוטם. בה בעת, זהו אחד האובייקטים הסתמיים והכלומיים הממלאים את עולמנו." (י.ה.)

"העיפרון הוא אחד מאותם אובייקטים מדהימים שבכוחם לקשר בין המופשט לקונקרטי. בעיפרון ניתן לרשום מחשבה, לעשות סקיצה של משהו שראית בעיני רוחך ואתה בעצמך עוד לא מבין לחלוטין. עפרון הוא נחש, פגיון, פאלוס, טוטם. בה בעת, זהו אחד האובייקטים הסתמיים והכלומיים הממלאים את עולמנו." (י.ה.)

"האיש הטובע בגרפית, העיפרון המובחן מהאחרים, כמו אותה ילדה במעיל אדום ב"רשימת שינדלר", וסצנת הריקוד המהפנטת של הילדה עם העיפרון האנושי למחצה - פותחים עבורנו צוהר חדש. צוהר לחוויה הדקה, העדינה, ברת החלוף שבה האובייקט תמיד נסוג מאתנו אל רקע העולם. מופיע, מתגלה, נחשפת ישותו, ובכך מתגלים גם אנחנו, לא פעם, ולו רק לרגע, רק לעצמנו." (י.ה.)

"האיש הטובע בגרפית, העיפרון המובחן מהאחרים, כמו אותה ילדה במעיל אדום ב"רשימת שינדלר", וסצנת הריקוד המהפנטת של הילדה עם העיפרון האנושי למחצה - פותחים עבורנו צוהר חדש. צוהר לחוויה הדקה, העדינה, ברת החלוף שבה האובייקט תמיד נסוג מאתנו אל רקע העולם. מופיע, מתגלה, נחשפת ישותו, ובכך מתגלים גם אנחנו, לא פעם, ולו רק לרגע, רק לעצמנו." (י.ה.)

בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Self Portrait as Dull Pencil, 2019
Inkjet print
110x73 cm
Available
Inquire
בן הגרי: אני, עיפרון
Inquire

העיפרון הוא אחד מאותם אובייקטים מדהימים שבכוחם לקשר בין המופשט לקונקרטי. בעיפרון ניתן לרשום מחשבה, לעשות סקיצה של משהו שראית בעיני רוחך ואתה בעצמך עוד לא מבין לחלוטין. עפרון הוא נחש, פגיון, פאלוס, טוטם. בה בעת, זהו אחד האובייקטים הסתמיים והכלומיים הממלאים את עולמנו. בסופו של דבר זה עניין של נקודת מבט: מהאדם החוצה, נדמה שהאדם הוא היחיד המצוי בתוך החוויה וכל שאר הדברים הם מושאים דוממים שלו. מנקודת מבטם של הדברים, כמו בהגות של הפילוסוף גרהם הרמן או כמו בהשקפת העולם האלילית העתיקה, כל העולם רוטט בחיות עמומה ותודעה רוחשת.

סיפורו הקצר של לנארד ריד המספר את תהליך הייצור מנקודת המבט של העיפרון הוא תרגיל בהחלפת נקודת המבט. אמנות, בכלל, אוהבת לקחת על עצמה להאיר את הקסום והמופלא החבוי בפרוזאי והכלומי. יחד עם זאת, עבודת הוידאו של הגרי עושה משהו מורכב ומשוכלל יותר מהחלפת נקודת המבט וההצבעה על היופי והנשגב של התהליך המכני האפור. האיש הטובע בגרפית, העיפרון המובחן מהאחרים, כמו אותה ילדה במעיל אדום ב"רשימת שינדלר", וסצנת הריקוד המהפנטת של הילדה עם העיפרון האנושי למחצה - פותחים עבורנו צוהר חדש. צוהר לחוויה הדקה, העדינה, ברת החלוף שבה האובייקט תמיד נסוג מאתנו אל רקע העולם. מופיע, מתגלה, נחשפת ישותו, ובכך מתגלים גם אנחנו, לא פעם, ולו רק לרגע, רק לעצמנו.

גרהם הרמן מכנה חוויה זו אמנות. אמנות, הוא אומר, היא מה שקרה שהישות של דבר מובנת לנו כמוסתרת על ידי התכונות והאיכויות שלו. הדוגמא הקלאסית היא ציור אגסים של סזאן: להתבונן באגס עצמו, צבעו, מגעו, ריחו, זה ללמוד את התכונות והאיכויות שלו ולהחמיץ את ישותו. מה שיש לציור של אגסים של סזאן זה את היכולת לדבר אתך על האגסיות של האגסים, על איך זה להיות אגס.  בן הגרי הוא הסזאן של הוידאו ארט. הילדה הרוקדת עם העיפרון, ריקוד שיש בו תום ויופי, משחק ומגע, רצינות ילדית ושעשוע מבוגר, הוא ריקודו של העפרון על הנייר, בידו של הצייר.

יונתן הירשפלד, ינואר 2024

בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Ferrules, 2022
Print on acrylic sheet, lightbox
28x50 cm
Available
Inquire
בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Graphite Hands, 2022
Print on acrylic sheet, lightbox
28x50 cm
Available
Inquire
בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Paint, 2022
Print on acrylic sheet, lightbox
28x50 cm
Available
Inquire
בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Pile, 2022
Print on acrylic sheet, lightbox
28x50 cm
Available
Inquire
בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Silhouette, 2022
Print on acrylic sheet, lightbox
28x50 cm
Available
Inquire
בן הגרי: אני, עיפרון
בן הגרי: אני, עיפרון
Hug, 2022
Print on acrylic sheet, lightbox
28x50 cm
Available
Inquire
בן הגרי: אני, עיפרון

Inquire about 

Self Portrait as Sharp Pencil, 2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Self Portrait as Dull Pencil, 2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Ferrules, 2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Graphite Hands, 2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Paint, 2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Pile, 2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Silhouette, 2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Hug, 2022

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.