Viewing Room

עופר ללוש: החיבוק

עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
The Hug, 2019-2020
Bronze
212x60x150 cm
Unique pieces, Sold
Inquire

הארון הזה מעלה על הדעת דף במחברת סקיצות, כאן יד, כאן זוג מתחבק שם ראש. זהו פסל דמוי מחשבה. פסל המתחיל לומר דבר מה כמה פעמים, כמו סופר הכותב שוב ושוב את עמודי הפתיחה לרומן ולבסוף מביא למו"ל ספר ובו מאות עמודים ראשונים. זהו פסל על הרוח המשוטטת בעולם, ועל הגוף שבו העולם הזה מתארגן מבפנים

הארון הזה מעלה על הדעת דף במחברת סקיצות, כאן יד, כאן זוג מתחבק שם ראש. זהו פסל דמוי מחשבה. פסל המתחיל לומר דבר מה כמה פעמים, כמו סופר הכותב שוב ושוב את עמודי הפתיחה לרומן ולבסוף מביא למו"ל ספר ובו מאות עמודים ראשונים. זהו פסל על הרוח המשוטטת בעולם, ועל הגוף שבו העולם הזה מתארגן מבפנים

זהו פסל שהוא קטלוג של פעולות פיסוליות. עיצוב הדמות והריסתה. התפשטות בחלל בתוספת חומר ופסילת המיותר בגריעה. החלקה וחספוס. ואולי זו הסיבה שהוא מצליח להיות, כפי שמרלו פונטי כתב על הציור, שיטוט בעולם: הארגון של הפסלים בארון נותן להם בו-זמניות ופרונטליות, ולרגע, הם נעשים לתמונה

זהו פסל שהוא קטלוג של פעולות פיסוליות. עיצוב הדמות והריסתה. התפשטות בחלל בתוספת חומר ופסילת המיותר בגריעה. החלקה וחספוס. ואולי זו הסיבה שהוא מצליח להיות, כפי שמרלו פונטי כתב על הציור, שיטוט בעולם: הארגון של הפסלים בארון נותן להם בו-זמניות ופרונטליות, ולרגע, הם נעשים לתמונה

עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
The Hug, 2020
Bronze
118x26x29 cm
Edition of 2, one available
Inquire
עופר ללוש: החיבוק
Inquire

החיבוק של עופר ללוש, שוחה בחלל. צף. עם היד האחת, מושטת לשלום או מוקעת לצלב –בחלקו העליון, והראש, הנפתח לעולם כמו קונכיה, בחלקו התחתון. פסל זה הוא מעין דיון באופנים בהם אנחנו מרשים לעולם לפתוח שגרירויות בתודעתנו. אנחנו שולחים החוצה את הידיים ואת העיניים כמו שנים עשר המרגלים לארץ המובטחת. "הציור מעורר ומביא לשיא עוצמתה את ההזיה שהיא הראייה עצמה" כותב מרלו-פונטי ב "העין והרוח", "שכן לראות פירושו להיות בעלים מרחוק... הציור מרחיב קניין מוזר זה לעבר כל היבטי ההוויה.." ובהמשך אותם דברים: "הצייר- כל צייר שהוא- בזמן שהוא מצייר, מיישם תיאוריה מאגית של הראייה. עליו להודות שהדברים נכנסים לתוכו... שהרוח יוצאת דרך העיניים לטייל בדברים". זהו ההישג הגדול של ללוש שהדברים האלו שנכתבו על ציור הולמים את פסליו. ואכן, הארון הזה מעלה על הדעת דף במחברת סקיצות, כאן יד, כאן זוג מתחבק שם ראש. זהו פסל דמוי מחשבה. פסל המתחיל לומר דבר מה כמה פעמים, כמו סופר הכותב שוב ושוב את עמודי הפתיחה לרומן ולבסוף מביא למו"ל ספר ובו מאות עמודים ראשונים. זהו פסל על הרוח המשוטטת בעולם, ועל הגוף שבו העולם הזה מתארגן מבפנים.

משחר ההיסטוריה היו פסלים חלק ממכלול ארכיטקטוני. הפסל החופשי, כמו דוד, העומד במרכז החדר ומצפה שיקיפו אותו הוא היוצא מן מהכלל ולא הכלל. מספיק להתבונן בתוכניות שעשה מיכלאנג'לו לקבר יוליוס השני כדי להבין באיזו מידה תפס גדול פסלי הרנסנס את הפסל כאיבר בגוף, כפרט ממכלול, כאלמנט ארכיטקטוני. בעוד שהאמנות המודרנית חגגה את הפסל החופשי, בעשורים האחרונים קרס הפיסול, במידה רבה, אל תוך האינסטליישן. האינסטליישן אינו מתייחס לפסל כפי שעשתה הקתדרלה או מצבת הקבר: זהו אינו מערך תומך מעלה ומדגיש המהווה רקע לפסל אלא ישות שלמה ש"בולעת" את הפסל לתוכה. החיבוק של עופר ללוש מצליח לחמוק משני אופני הייצוג האלו: הארון אינו במה או גומחה לפסל, אבל הוא גם אינו מיצב שבו הפסל יכול היה להיות מוחלף כמו צריח של שחמט שנפל מתחת לספה והוחלף בפקק של קולה אך שמר על "משמעותו" בשל תפקידו במכלול.

ארון הוא משק אוטרקי. הוא מקיים את עצמו. כל אלמנט בתוכו הוא פסל עצמאי. התחביר של הפסלים ביחד אינו מכריע את משמעותם. החומריות המשונה של הארון, קווים דקים ויציקות עבות. הדימויים המתמוססים ונמוגים לגושי ברונזה עמומים ואילמים. הגדול והקרוב ליד הקטן והרחוק. נושאים ונותנים אחד עם רעהו כשכנים בבניין. דבר מוזר הוא ארון. ארון קודש. "לצאת מהארון", ארון קבורה. הארון המוביל לנארניה. הארון שהוא ספריה. ארון הוא שיטת ארגון, אנלוגית לגוף האדם. עם למעלה ולמטה. עם קידמה ומעמקים. הארון של עופר ללוש מאכלס דמויות, פעולות. גדמים. הוא איננו גוף. הוא גיליון של איברים ללא גוף. זהו פסל שהוא קטלוג של פעולות פיסוליות. עיצוב הדמות והריסתה. התפשטות בחלל בתוספת חומר ופסילת המיותר בגריעה. החלקה וחספוס. ואולי זו הסיבה שהוא מצליח להיות, כפי שמרלו פונטי כתב על הציור, שיטוט בעולם: הארגון של הפסלים בארון נותן להם בו-זמניות ופרונטליות, ולרגע, הם נעשים לתמונה.

יונתן הירשפלד, אוקטובר 2020

עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
Atelier, 2020
Bronze
22x43x45 cm
Edition of 2, one available
Inquire
עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
Installation View, May 2020
Inquire
עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
Women, 2020
Bronze
87x21x21 cm
Edition of 2, one available
Inquire
עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
Head, 2020
Bronze
60x25x35 cm
Edition of 2, one available
Inquire
עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
Atelier, 2020
Detail
Inquire
עופר ללוש: החיבוק
עופר ללוש: החיבוק
Atelier, 2020
Bronze
20x45x40 cm
Edition of 2, one available
Inquire
עופר ללוש: החיבוק

Inquire about 

The Hug, 2019-2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

The Hug, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Atelier, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Installation View, May 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Women, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Head, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Atelier, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Atelier, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.