Viewing Room

דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני

דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting I Should Have Been as Though I Had Not Been (Job 1019), from the series Illustrations to Job, 2020
oil on canvas
120x80 cm
Available
Inquire

דוד גנתון, עם ציורי גבו של הבד הצליח לצייר את הסתר הפנים, היעדר החסד, כשל המנגנון הייצוגי. את גבו של האל.

דוד גנתון, עם ציורי גבו של הבד הצליח לצייר את הסתר הפנים, היעדר החסד, כשל המנגנון הייצוגי. את גבו של האל.

יצחק לבנה מסביר שזוהי מטאפורה למהותו המופשטת של האל. מטאפורה שוללת דימויים, איקונוקלסטית. הוא כמובן צדק. אבל אולי הוא לא הלך מספיק רחוק. זוהי לא רק מהותו המופשטת של האל, אלא הריק. הנקודה העיוורת בעצם האלוהות. אם האל מגלה לנו את פניו, זו המשמעות, זה החסד. גבו, זה הפקרתנו לגורלינו, היעדרו. יש ואין לכודים בסחרחרה. גילוי פני האל בדימויי טבע, היעדרו או גבו במופשט.

יצחק לבנה מסביר שזוהי מטאפורה למהותו המופשטת של האל. מטאפורה שוללת דימויים, איקונוקלסטית. הוא כמובן צדק. אבל אולי הוא לא הלך מספיק רחוק. זוהי לא רק מהותו המופשטת של האל, אלא הריק. הנקודה העיוורת בעצם האלוהות. אם האל מגלה לנו את פניו, זו המשמעות, זה החסד. גבו, זה הפקרתנו לגורלינו, היעדרו. יש ואין לכודים בסחרחרה. גילוי פני האל בדימויי טבע, היעדרו או גבו במופשט.

דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting The Invisible, According to [Jean-Luc] Marion, 2011
oil on canvas
131x118 cm
Available
Inquire
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Inquire

אמנות היא שדה בו היש והאין לכודים בסחרחרה. במוזיקה- תלות הצלילים בשקט שבינם. בספרות ובשירה -ניסיונות נואשים לתאר את זה שעצם טבעו הוא שהשפה תחמיצו. המילה כידוע, הורגת את הדבר. מסביב לכל אות, אוקיינוס של ריק לבן שמקנה לה משמעות. ובציור - המאבק לתת ביטוי חזותי לחוויה הפנימית לאדם (נפש) או חיצונית לו (אלוהים). כביכול לא לצייר את העולם אלא את לבו, או את גבו.

יצחק לבנה בטקסט התערוכה "עם הגב לצופה" (מוזיאון בר דוד 1996) כותב: "הגב מקושר אפוא זה מכבר למושג ההפשטה. לכן לא הופתעתי כשמצאתי בקטלוג תערוכה של דוד גנתון שנושאה הוא גבם של ציורים- ציטוט מספר שמות. אלוהים אומר למשה על הר סיני " ראית את אחוריי ואת פני לא יראו" (שמות ל"ג, כ"ג)" . לבנה מסביר שזוהי מטאפורה למהותו המופשטת של האל. מטאפורה שוללת דימויים, איקונוקלסטית. הוא כמובן צדק. אבל אולי הוא לא הלך מספיק רחוק. זוהי לא רק מהותו המופשטת של האל, אלא הריק. הנקודה העיוורת בעצם האלוהות. אם האל מגלה לנו את פניו, זו המשמעות, זה החסד. גבו, זה הפקרתנו לגורלינו, היעדרו. יש ואין לכודים בסחרחרה. גילוי פני האל בדימויי טבע, היעדרו או גבו במופשט.

ברצוני לטעון שלצייר את גבם של הדברים זו לא רק מסורת עתיקה מאד בתולדות האמנות אלא גם שדה לדיונים רוחניים ותיאולוגיים באשר ליסוד השלילי שבאלוהות. ממיכלאנג׳לו הנער שבעבודת השיש הראשונה שלו ממקם את ישו התינוק עם גבו השרירי לצופה, מעביר את המרכז לאמו המרוחקת רגשית, מאמת אותנו עם אל הפנה לנו את גבו, וכמעט באותו רגע היסטורי בדיוק, עם "הירידה ללימבו" של מנטניה מ 1492, הופעתו של ישו עם גבו לצופה מעלה שאלות נוסח איפה היה אלוהים בשואה? במגפה? איך נראה ״הסתר פנים?״.  דרך האל בתקרת הקפלה הסיסטינית בסצנת בריאת הירח עם גבו אלינו, (קשה להבין היום כמה רדיקלי היה הדימוי הזה לעיניים של 1512) תמונה שבה העולם אינו דטרמיניסטי, האל הוא מטבע בעל שני צדדים, טוב ורע, נוכח ונעדר. ועד הקמתו של לזארוס מאת רמברנדט, תחריט מאת האדם שנודה מהכנסייה המביט בפלא האל מבחוץ, רואה את גבו המוחשך של החסד. והנה, גם כאן, אצלנו, גם את האל שלנו, שאין לו גוף ולא דמות הגוף ציירו מאחור!

דוד גינתון, עם ציורי גבו של הבד (טרומפ לו׳איל), הצליח לצייר את  הסתר הפנים, היעדר החסד, כשל המנגנון הייצוגי. את גבו של האל. צריך לחדד כאן את הקשר בין היכולת לתת דימויים, ליצר סימנים וסמלים לבין היכולת לתת משמעות לעולם. האלם, נתק שרשרת המסמנים, אבדן המשמעות הם מהסימנים של השיגעון. האל הוא האחראי הסופי למשמעות. בהיעדר אחר גדול של משמעות קורס מגדל הקלפים של חיים בעלי פשר. דבר זה מכונה בפסיכואנליזה לעיתים טראומה. אני חושב למשל, כיצד לצייר את אושוויץ? או בקנה מידה קטן יותר- את רצח רבין?. ואכן, לגינתון יש ציור של גב- בד עם התאריך של הרצח. כמו אומר כאן אין מחפשים משמעות עוד. כאן אין פנים לאל. וכך גם הציור המצטט את מחווה לדלקרואה של פנטין לטור- כיצד יכול הצייר לצייר את מותו שלו? (נושא שאני עסוק בו מזה שנים).

הפיתרון של גינתון הוא קנווס מלא ציור, אך ריק מציור. פיגורטיבי אך מופשט. לא פעם עם צלב. (כמו באחד עם הציטוט של לואי מארין מ 2000) ציור של כל מה שלא ניתן לצייר. הציור המערבי מזה 500 שנה מצייר את אלוהים, פניו, גופו. גינתון מצייר את  גבו. ייתכן שיהודה אטלס טעה ובעצם רק מי שמביט מי מאחור יודע מי אני

יונתן הירשפלד, נובמבר 2020

צילום: אלעד שריג, באדיבות מוזיאון תל אביב לאמנות

דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting For There Shall No Man See Me and Live (Exodus 3320), from the series Illustrations to Exodus, 2019
oil on canvas
120x70 cm
Available
Inquire
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting Date, 2020
oil on canvas
80.5x110.5 cm
Available
Inquire
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting No. 5 in the series of “Empty Backs,” 2015
oil on canvas
100.5x81 cm
Available
Inquire
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting Elegy of Young Palestinians for Themselves (after Chidiock Tichborne, “Elegy for Himself,” 1586, and Mark Dion, “Memento Mori My Glass is Run,” 2004)
oil on canvas
171x121 cm
Available
Inquire
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting History Painting no. 15, The Beginning of the Decline of the State of Israel, 28 Years Before the Assassination, 2019–20
oil on canvas
125x195 cm
Available
Inquire
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני
Back of a Painting Portrait of God (after Julian Schnabel, “Portrait of God,” 1981), 2001
oil on canvas
152.5x221 cm
Available
Inquire
דוד גינתון: רק מי שמביט בי מאחור יודע מי אני

Inquire about 

Back of a Painting I Should Have Been as Though I Had Not Been (Job 1019), from the series Illustrations to Job, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Back of a Painting The Invisible, According to [Jean-Luc] Marion, 2011

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Back of a Painting For There Shall No Man See Me and Live (Exodus 3320), from the series Illustrations to Exodus, 2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Back of a Painting Date, 2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Back of a Painting No. 5 in the series of “Empty Backs,” 2015

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Back of a Painting Elegy of Young Palestinians for Themselves (after Chidiock Tichborne, “Elegy for Himself,” 1586, and Mark Dion, “Memento Mori My Glass is Run,” 2004)

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Back of a Painting History Painting no. 15, The Beginning of the Decline of the State of Israel, 28 Years Before the Assassination, 2019–20

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Back of a Painting Portrait of God (after Julian Schnabel, “Portrait of God,” 1981), 2001

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.