Viewing Room

יאיר גרבוז: דברו עיוורית

יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Untitled, 2021
mixed media on plywood
185x229 cm
Available
Inquire

נדמה שהנושא של גרבוז הוא לסלול כביש עוקף שפה כדי לדבר על השפה מאחורי גבה. זה לא הציונות. זה לא שירי מולדת. זו לא האידיאולוגיה. זה לא החינוך. כלומר כן, זה כל אלו, כמייצרי שפה מתה. (י.ה.)

נדמה שהנושא של גרבוז הוא לסלול כביש עוקף שפה כדי לדבר על השפה מאחורי גבה. זה לא הציונות. זה לא שירי מולדת. זו לא האידיאולוגיה. זה לא החינוך. כלומר כן, זה כל אלו, כמייצרי שפה מתה. (י.ה.)

התערוכה הזו עולה על גדותיה. היא גולשת מספה, משפתותיה. יוצאת מהקווים. התערוכה הזו לא די לה בציורים. היא פולשת לטקסטים לשירים למאמרים. גם השפה צרה מהכיל והיא סודקת בה סדקים. (י.ה.)

התערוכה הזו עולה על גדותיה. היא גולשת מספה, משפתותיה. יוצאת מהקווים. התערוכה הזו לא די לה בציורים. היא פולשת לטקסטים לשירים למאמרים. גם השפה צרה מהכיל והיא סודקת בה סדקים. (י.ה.)

יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Untitled, 2021
mixed media on plywood
185x229 cm
Available
Inquire
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Inquire

התערוכה הזו עולה על גדותיה. היא גולשת מספה, משפתותיה. יוצאת מהקווים. התערוכה הזו לא די לה בציורים. היא פולשת לטקסטים לשירים למאמרים. גם השפה צרה מהכיל והיא סודקת בה סדקים. מזיזה רכבות מילים שגורות ממסילותיהן. קרון מהרכבת "מאה אחוז" הודבק לקרון מהרכבת "אחוז דיבוק". קרון המילה כנפיים החליף את המילה אפיים ברכבת "נפלתי אפיים ארצה". גרבוז מבין שאם השפה עובדת היא עובדת נגדו ולכן הוא רוצה להעיר את הקורא מתרדמת המובן. לשים חצץ בגלגלי השיניים של המשמעות. התערוכה הזו רועשת. היא מתגעשת. מגמגמת. מחרחרת. משתעלת. מכחכחת. מתניעה. משתעלת. משתנקת. מקיאה. יורקת. מתפרצת בצחוק גדול ומיד מרצינה חזרה: כל הרעש המאני הזה, הרי, לא יסתיר את השורש הדיפרסיבי.

השפה שלא עובדת, למדנו מקריסטבה היא סימנו של הדיכאוני. גם הצחוק הלא מידתי, המנותק מהבדיחה. חצץ במכונה. גם משחקי המילים אינם אלא אפקטים של מכונת משמעות שצינורותיה סתומים והיא מאיימת להתפוצץ, להתפרק כמו פסל מקרקש של טינגלי. קריסטבה כותבת (*): ".. האין מהווה הדיבור את "טבענו השני?", לעומת זאת, דיבורו של הדיכאוני מהווה בעבורו מעין עור זר: המלנכולי נותר זר בשפת אמו. הוא איבד את המובן. את הערך של שפת אמו, משום שאבד את אמו. השפה המתה שהוא דובר, ואשר מבשרת את דבר התאבדותו, מסתירה דבר שנקבר בחיים. אולם אין הוא מוסר את אותו דבר על מנת שלא לבגוד בו: הוא יוותר כלוא בין כותלי קריפטת האפקט, שאותו לא ניתן לבטא במילים.."

ואכן, נדמה שהנושא של גרבוז הוא לסלול כביש עוקף שפה כדי לדבר על השפה מאחורי גבה. זה לא הציונות. זה לא שירי מולדת. זו לא האידיאולוגיה. זה לא החינוך. כלומר כן, זה כל אלו, כמייצרי שפה מתה. שפה עובדת, משומנת, של קלישאות מרדימות. של משמעות שפויה ומתפקדת. שעה שמסביב הארץ העם והמדינה בגדו במה שהבטיחה השפה.

במשחק הילדים "טלפון שבור" אומר המבוגר לילד הראשון בתור מילה (נגיד "אידיאולוגיה") והוא משבש אותה לבא בתור ואומר לו משהו אחר (נגיד "ארכיאולוגיה") ועוד שיבוש ועוד שיבוש ועוד שיבוש ולבסוף כששואלים את הילד האחרון הוא אומר משהו שבכלל לא מזכיר את המילה שבא התחילו, נגיד "רעד פוסט אורגזמי שיש בו טעם מטעמו של המוות". וכולם צוחקים.  

*- "שמש שחורה דיכאון ומלנכוליה" רסלינג 2006 עמ' 51

יונתן הירשפלד, ינואר 2022

צילומים: אבי חי

יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Untitled, 2021
mixed media on plywood
40x40 cm
Available
Inquire
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Untitled, 2021
mixed media on plywood
40x40 cm
Available
Inquire
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Untitled, 2021
mixed media on plywood
40x40 cm
Available
Inquire
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Untitled, 2021
mixed media on plywood
40x40 cm
Available
Inquire
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Untitled, 2021
mixed media on plywood
40x40 cm
SOLD
Inquire
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
יאיר גרבוז: דברו עיוורית
Exhibition View
Inquire
יאיר גרבוז: דברו עיוורית

Inquire about 

Untitled, 2021

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 2021

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 2021

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 2021

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 2021

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 2021

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Untitled, 2021

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Exhibition View

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.