Ido Bar-El

Good Night, and Good Luck

June 13, 2013 - July 13, 2013

Gallery talk with the artist will be held on Friday, June 21 2013, at 12:00

June 13, 2013 - July 13, 2013

Gallery talk with the artist will be held on Friday, June 21 2013, at 12:00

"זו אינה רטרוספקטיבה אלא תערוכת קצוות", אומר עדו בר-אל על תערוכתו הנוכחית. ואכן הקצוות הם שמגדירים את התערוכה: מצד אחד, עבודות מוקדמות משנות ה– 80, שחלקן לא נחשף מאז הוצג לראשונה ב- 1987 במוזיאון ישראל; ומצד אחר - עבודות מהשנה האחרונה, שאת הראשונות שבהן יצר בעת שהותו בסיטֶה בפריז, ואת האחרונות בנה מחומרים שאסף בסמוך לסטודיו שלו בדרום תל אביב. כ"תערוכת קצוות" היא בהחלט מחדשת את השיח אודות זמן, מקום, חומר ושפה ומחייה את המתח בין הפרקטיקות הציוריות השונות שבעבודתו.
בר–אל מעיד על עצמו שהוא בעיקר צייר. בנוסף, הוא גם אוחז בזהויות משניות, בין היתר של מורה, של חוקר ושל עיתונאי. וכעיתונאי, בחירתו להכתיר את התערוכה במשפט "Good Night, and Good Luck", שחתם את תוכניותיו של העיתונאי החוקר האמריקאי אדוארד מורו, כלל אינה מקרית. אולם בניגוד לעיתונאי אשר חושף, מבקר ומתעד את חומרי החיים שצבר, בר–אל מצייר צללים על–גבי חפצים מצויים שאסף, צובע אותם, מטשטש אותם ומשחרר אותם מזהותם. מכאן שבמהלך ציורי דיאלקטי, הוא משמש הן כמבקר חברתי והן כצנזור המכסה ומעלים מעין הצופים או הקוראים את מה שאינם אמורים לראות או לקרוא. והנה, דומה כי דווקא פעולת הכיסוי היא שמאפשרת את החשיפה, את המיפוי ואת זיהוי האלטרנטיבה, ממש כמו בשירו של ברכט על "כתובת בלתי מנוצחת" הנותרת חקוקה על הקיר גם לאחר כיסויה.
שלומית ברויר
יוני, 2013
מידע נוסף על התערוכה