Henry Shelesnyak

Strange Now

Opening reception: Thursday, June 2, 2022, at 7 PM

5 Hazerem St., Tel-Aviv

Gallery Opening Hours: Monday-Thursday: 11:00-18:00 / Friday: 10:00-14:00 / Saturday: 10:00-13:00

מידע נוסף על התערוכה