Amir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW
Amir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series STARHEARTBUTTERFLYRAINBOWAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series The LifeAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series The LifeAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, The Majestic Babushka, from the series The LifeAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, That Which Stands In Front, from the series The LifeAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW
Amir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series STARHEARTBUTTERFLYRAINBOWAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series The LifeAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, The Sunset no. 2Amir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, The Sunset no. 1Amir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series The LifeAmir Shefet // STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW, Untitled, from the series STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW


Amir Shefet
 STARHEARTBUTTERFLYRAINBOW

Opening reception: Thursday, September 3rd, 2015 at 7:30 PM

Gallery talk with the artist: Friday, September 4th, 2015 at 12:00 PM


בעבודותיו החדשות ממשיך שפט לעסוק במוטיב הבבושקה ובמקביל מציג סדרת חדשה שנוצרה בשנתיים האחרונות, "כוכבלבפרפרקשת" - ציורי שמן אקספרסיביים בשחור לבן הנעים סביב דימויי קיטש על-זמניים: כוכב, לב, פרפר וקשת. דימויים השזורים בכל העבודות מלאי אירוניה, אך גם מלאי אמונה.


הבבושקות החוזרות שוב ושוב בסדרת ציורי "החיים" (עליה עובד שפט כבר שלוש שנים, מאז סיום לימודי התואר השני בבצלאל) הן תמימות ומשחקיות אך רוחשת בהן גם דרמת חילופי הדורות - מעגל החיים והמוות. חזותן של הבובות רומזת לתמונת סרקופג קדום. עצם זה מאזן את הילדותי והדקורטיבי ומתבל אותם בקורטוב של סוף ומעניק להם מימד של סוד עתיק. אפשר להרגיש בעבודות את הדרמות המשפחתיות הרוחשות בין כל הבובות. העלילות הדרמטיות נותרות עלומות אך טעונות במתח רב.


הציורים חוגגים את המדיום של עצמם, מחוות אקספרסיביות לצד רגעים של אחיזת עיניים ,(trompe-l'oeil) 

מופע פיזי של מתח וכפילות הקיימים בכל העבודות, מתח בין אירוניה ואמונה, בין ידיעה לבין חידה.

 

 

 

 

Say Digital Design © 2012 Gordon Gallery Develope by fitIT