Viewing Room

Sigal Tsabari: Mother Line

Sigal Tsabari: Mother Line
Resting Together, 19.12.2019
Charcoal and pastel on paper
21x29.5 cm
Available
Inquire

איפה ההתחלה? בקו או בכתם? ההתחלה בשבילי היא ההקשבה. וכשאני מקשיבה יש כיוון כיצד להתחיל... כשהקנגורו עומד לרגע, או נח ברביצה האופיינית לו כדאי לי להתחיל בקו שמתאר את המסה שלו על פני האדמה? או בכתם הכללי שלו כגוש מתווסף לאדמה. זהו המנעד של ההקשבה ואין דרך אחת. הרבה פעמים זהו סוג של הימור. ההתחלה מובילה אותי הלאה.

איפה ההתחלה? בקו או בכתם? ההתחלה בשבילי היא ההקשבה. וכשאני מקשיבה יש כיוון כיצד להתחיל... כשהקנגורו עומד לרגע, או נח ברביצה האופיינית לו כדאי לי להתחיל בקו שמתאר את המסה שלו על פני האדמה? או בכתם הכללי שלו כגוש מתווסף לאדמה. זהו המנעד של ההקשבה ואין דרך אחת. הרבה פעמים זהו סוג של הימור. ההתחלה מובילה אותי הלאה.

הרישום בשבילי הוא חיבור ישיר והדוק בין המחשבה והרגש, בין העין לראש, הלב והיד. הוא יכול להישאר ראשוני, והוא יכול להתפתח לרצף של תהיות וזמנים, מצבים ומרקמים, שינויים ונסיגות על נייר אחד שמכיל אותם. היד ממשיכה עצמה לתוך העיפרון או מקל הפחם ישירות לנייר. אין השהייה כלל. נוצר רצף בין כל הרגעים המיידיים וחלקיקי השנייה שביניהם.

הרישום בשבילי הוא חיבור ישיר והדוק בין המחשבה והרגש, בין העין לראש, הלב והיד. הוא יכול להישאר ראשוני, והוא יכול להתפתח לרצף של תהיות וזמנים, מצבים ומרקמים, שינויים ונסיגות על נייר אחד שמכיל אותם. היד ממשיכה עצמה לתוך העיפרון או מקל הפחם ישירות לנייר. אין השהייה כלל. נוצר רצף בין כל הרגעים המיידיים וחלקיקי השנייה שביניהם.

Sigal Tsabari: Mother Line
Was I a Dinosaur, 6.11.2019
charcoal on paper
34x42 cm
Available
Inquire
Sigal Tsabari: Mother Line
Inquire

יותר ויותר אני מגלה שהקנגורו היא חיה מאד מוזרה. בצורתה היא כל כך לא פרופורציונלית! רגליים יציבות וארוכות מאד עם מפרק שמאפשר להם זווית של 90 מעלות וידיים קצרות מאד, כך שאם הוא רוצה ללכת אין לו איזון – הוא ייפול! לכן הוא משתמש בזנבו כרגל נוספת. ואז הוא הולך באיטיות רבה, או שהוא פשוט מנתר על שתי רגליו.

האימהות של הקנגורו  מהפנטת -כל אחד יודע על הצאצא שבכיס. האם נושאת אותו מגודלו הזעיר כבוטן עד שמתפתח ויונק בתוך כיסה. וגם שהוא נולד אין הוא יוצא כלל. הוא נשאר בכיס 3 חודשים ואז יוצא וחוזר יוצא וחוזר.
הזכר, עסוק ברביצה. עצלנות שכזו. עד כדי שהאנטומיה נמרחת ממש על פני הקרקע. רוב זמנם הקנוגורואים שרועים. בתנועותיהם מזכירים שילוב של שפן, דינוזאור, חמור ואדם. לקח לי המון זמן להבין עד כמה ההבדל המשמעותי בינם לבין הסוסים משפיע עלי. באופן כללי כשהם שרועים הם אופקיים ואילו הסוסים אנכיים ואלגנטיים. זוהי נקודת מוצא שונה לגמרי להבנת הרישום. כל זה התגלה לי תוך כדי התנסות.

Sigal Tsabari: Mother Line
Green Fields I, 2019
Charcoal on paper
24x31 cm
Available
Inquire
Sigal Tsabari: Mother Line
What is That, 25.09.2019
Charcoal on paper
21x29.5 cm
Available
Inquire
Sigal Tsabari: Mother Line
Deep Sleep, 27.5.2020
Charcoal and pastel on paper
21x29.5 cm
Available
Inquire
Sigal Tsabari: Mother Line
Lazing IV, 19.12.2019
Charcoal and pastel on paper
29.5x41 cm
Available
Inquire
Sigal Tsabari: Mother Line
Green Fields II, 2019
Charcoal on paper
31x24 cm
Available
Inquire
Sigal Tsabari: Mother Line
Resting, 06.11.2019
Charcoal and pastel on paper
21x29.5 cm
Available
Inquire

Inquire about 

Resting Together, 19.12.2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Was I a Dinosaur, 6.11.2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Green Fields I, 2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

What is That, 25.09.2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Deep Sleep, 27.5.2020

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Lazing IV, 19.12.2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Green Fields II, 2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inquire about 

Resting, 06.11.2019

Thank you! Your request to purchase has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.